Zakázané předměty

Prodej veškerých předmětů se řídí právními předpisy ČR a obchodními podmínkami. Proto není umožněn prodej předmětů, které tyto předpisy porušují nebo jsou v rozporu s dobrými mravy a lidskou slušností.

Alkohol a tabákové výrobky

Dle zákona je prodej těchto výrobků podmíněn specializovanou prodejnou. Výjimkou jsou archivní vína určená ke sběratelským účelům.

Drogy & léčiva

Je zakázáno prodávat drogy, toxické a psychotropní látky. Dále veškerá léčiva s výjimkou homeopatik, vitamínů a potravinových doplňků. Pro jejich prodej musí prodejce splňovat náležité právní předpisy.

Osoby, zvířata, případně jejich orgány

Proč je snad každému jasné

Cenné papíry, akcie,..

Pro prodej takovýchto předmětů existují jiné, adrenalinovější systémy.

Předměty porušující autorská práva

Veškeré kopie audio/video nahrávek, různé diplomové a bakalářské práce... Je možné prodávat software s licencí GPL, ale jen za podmínek splněných touto licencí.

Pornografie

Tento seznam postihuje pouze nejdůležitější oblasti prodeje a nemusí být kompletní. Před prodejem předmětu doporučujeme nastudovat příslušné předpisy.

Výjimkou tvoří například kalendáře s erotickou tématikou