Array ( [base_fee_paid] => Array ( [0] => 0 ) [featured_paid] => Array ( [0] => 0 ) [private_bids_paid] => Array ( [0] => 0 ) [do_not_require_shipping] => Array ( [0] => 0 ) [maker] => Array ( [0] => 227 ) [s_price] => Array ( [0] => 1 ) [item_condition] => Array ( [0] => 14 ) [featured] => Array ( [0] => 0 ) [allow_offers] => Array ( [0] => 0 ) [closed] => Array ( [0] => 1 ) [closed_date] => Array ( [0] => 1601599918 ) [Location] => Array ( [0] => ) [price] => Array ( [0] => ) [paid] => Array ( [0] => 1 ) [quant] => Array ( [0] => 1 ) [shipping] => Array ( [0] => 0 ) [start_price] => Array ( [0] => 1 ) [reserve] => Array ( [0] => 1000 ) [buy_now] => Array ( [0] => ) [reverse] => Array ( [0] => no ) [private_bids] => Array ( [0] => no ) [views] => Array ( [0] => 15 ) [only_buy_now] => Array ( [0] => 0 ) [publish_typ] => Array ( [0] => 0 ) [ending] => Array ( [0] => 1601597866 ) [shipping_type] => Array ( [0] => variable ) [auto_renew_item] => Array ( [0] => ) [amount_times] => Array ( [0] => ) [amount_days] => Array ( [0] => ) [current_bid] => Array ( [0] => 1 ) [auction_lat] => Array ( [0] => ) [auction_long] => Array ( [0] => ) [bid] => Array ( [0] => 48 ) [winner2] => Array ( [0] => 48 ) ) test | Burzan

test

Popis:

.ksgv.bkj

ID aukce:
#1845
Rezervovat:
Prodej za tuto cenu musí schválit prodejce.
Sledované položky:
Pro tuto akci je určena platba převodem z bankovního účtu.

Cena za dopravu

ČESKÁ POŠTA, balík na poštu:
100.00Kč
Účtované nabídky
Uživatelské jménoVýše nabídkyDatum provedeníVítěz
burzan1.00Kč27-Zář-2020 20:48:06