Array ( [base_fee_paid] => Array ( [0] => 0 ) [featured_paid] => Array ( [0] => 0 ) [private_bids_paid] => Array ( [0] => 0 ) [do_not_require_shipping] => Array ( [0] => 0 ) [maker] => Array ( [0] => 227 ) [s_price] => Array ( [0] => 5 ) [item_condition] => Array ( [0] => 15 ) [featured] => Array ( [0] => 0 ) [allow_offers] => Array ( [0] => 1 ) [closed] => Array ( [0] => 0 ) [closed_date] => Array ( [0] => 1602028802 ) [Location] => Array ( [0] => ) [price] => Array ( [0] => ) [paid] => Array ( [0] => 1 ) [quant] => Array ( [0] => 1 ) [shipping] => Array ( [0] => 0 ) [start_price] => Array ( [0] => 1 ) [reserve] => Array ( [0] => ) [buy_now] => Array ( [0] => 5 ) [reverse] => Array ( [0] => no ) [private_bids] => Array ( [0] => no ) [views] => Array ( [0] => 13 ) [only_buy_now] => Array ( [0] => 1 ) [publish_typ] => Array ( [0] => 0 ) [ending] => Array ( [0] => 1604605023 ) [shipping_type] => Array ( [0] => 232 ) [auto_renew_item] => Array ( [0] => ) [amount_times] => Array ( [0] => ) [amount_days] => Array ( [0] => ) [current_bid] => Array ( [0] => 1 ) [auction_lat] => Array ( [0] => ) [auction_long] => Array ( [0] => ) [quant_tk_65] => Array ( [0] => 1 ) [ratings_for_bid_id_28] => Array ( [0] => donE ) [winner] => Array ( [0] => 65 ) [paid_user] => Array ( [0] => 0 ) [paid_user_65_28] => Array ( [0] => 0 ) [bid] => Array ( [0] => 65 ) [shipping28] => Array ( [0] => 232 ) [shipping_was_set] => Array ( [0] => 1 ) ) ASD | Burzan

ASD

Popis:

HUIOIO

 • Do konce:

  1474175

 • Množství:

  1 položky

 • Kup teď:

  5.00Kč

 •  

 • Udělat nabídku:

 •  

ID aukce:
#1878
Sledované položky:
Pro tuto akci je určena platba převodem z bankovního účtu.

Cena za dopravu

Zásilkovna:
85.00Kč