Array ( [base_fee_paid] => Array ( [0] => 0 ) [featured_paid] => Array ( [0] => 0 ) [private_bids_paid] => Array ( [0] => 0 ) [do_not_require_shipping] => Array ( [0] => 0 ) [maker] => Array ( [0] => 227 ) [s_price] => Array ( [0] => 1 ) [item_condition] => Array ( [0] => 18 ) [featured] => Array ( [0] => 0 ) [allow_offers] => Array ( [0] => 0 ) [closed] => Array ( [0] => 1 ) [closed_date] => Array ( [0] => 1604610021 ) [Location] => Array ( [0] => ) [price] => Array ( [0] => ) [paid] => Array ( [0] => 1 ) [quant] => Array ( [0] => 1 ) [shipping] => Array ( [0] => 0 ) [start_price] => Array ( [0] => 1 ) [reserve] => Array ( [0] => 50 ) [buy_now] => Array ( [0] => ) [reverse] => Array ( [0] => no ) [private_bids] => Array ( [0] => no ) [views] => Array ( [0] => 13 ) [only_buy_now] => Array ( [0] => 0 ) [publish_typ] => Array ( [0] => 0 ) [ending] => Array ( [0] => 1604608485 ) [shipping_type] => Array ( [0] => variable ) [auto_renew_item] => Array ( [0] => ) [amount_times] => Array ( [0] => ) [amount_days] => Array ( [0] => ) [current_bid] => Array ( [0] => 1 ) [auction_lat] => Array ( [0] => ) [auction_long] => Array ( [0] => ) ) 154 H0 Parní loko Fleischmann vrak | Burzan

154 H0 Parní loko Fleischmann vrak

Popis:

Bez motoru, poškozené a neúplné tyčoví

ID aukce:
#1943
Rezervovat:
Prodej za tuto cenu musí schválit prodejce.
Sledované položky:
Pro tuto akci je určena platba převodem z bankovního účtu.

Cena za dopravu

ČESKÁ POŠTA, balík na poštu:
$120.00
Osobní odběr:
ZDARMA
ČESKÁ POŠTA,balík do ruky:
$130.00
Zásilkovna:
$85.00
Účtované nabídky
Zatím nebyly zadány žádné nabídky.