Array ( [base_fee_paid] => Array ( [0] => 0 ) [featured_paid] => Array ( [0] => 0 ) [private_bids_paid] => Array ( [0] => 0 ) [itwas_reposted_] => Array ( [0] => done ) [closed] => Array ( [0] => 1 ) [views] => Array ( [0] => 4 ) [paid] => Array ( [0] => 1 ) [featured] => Array ( [0] => 0 ) [private_bids] => Array ( [0] => no ) [buy_now] => Array ( [0] => ) [reserve] => Array ( [0] => ) [start_price] => Array ( [0] => 1 ) [only_buy_now] => Array ( [0] => 0 ) [shipping] => Array ( [0] => 0 ) [quant] => Array ( [0] => 1 ) [Location] => Array ( [0] => ) [closed_date] => Array ( [0] => 1602192364 ) [do_not_require_shipping] => Array ( [0] => 0 ) [item_condition] => Array ( [0] => 14 ) [current_bid] => Array ( [0] => 1 ) [maker] => Array ( [0] => 227 ) [s_price] => Array ( [0] => 1 ) [allow_offers] => Array ( [0] => 0 ) [price] => Array ( [0] => ) [reverse] => Array ( [0] => no ) [publish_typ] => Array ( [0] => 0 ) [ending] => Array ( [0] => 1602191766 ) [shipping_type] => Array ( [0] => variable ) [auto_renew_item] => Array ( [0] => ) [amount_times] => Array ( [0] => ) [amount_days] => Array ( [0] => ) [auction_lat] => Array ( [0] => ) [auction_long] => Array ( [0] => ) ) 20200926 zkouška | Burzan

20200926 zkouška

Popis:

asz

ID aukce:
#1869
Sledované položky:
Pro tuto akci je určena platba převodem z bankovního účtu.

Cena za dopravu

Účtované nabídky
Zatím nebyly zadány žádné nabídky.